Honda Tadakatsu

Invincible warrior.

Description:
Bio:

Honda Tadakatsu

Tsuwamono Gamble_Kuma Gamble_Kuma