Hashinara

A clan which historically ruled Yamato Province in southern Japan. Though removed from rule by the Yasutane family, they have recently returned to power after the death of Yasutane Enmonzaemon.
The Hashinara’s return to power has been accompanied by an unprecedented success in conquering provinces and spreading their influences. Far from being warmongers, however, they have focused entirely on fighting the Chosokabe clan after they invaded the province of Kii, just south of the Hashinara seat in Yamato. After driving the invaders back, they then chased the Chosokabe into their home island of Shikoku, and begun conquering provinces held by the clan there.
Following the fall of the Chosokabe, the Hashinara clan returned to its seat in Yamato Province, and began consolidating its power.

Daimyo: Hashinara Yoshiyuki (Hashinara Katamoto)

Provinces Held: Yamato, Awa, Izumi, Kawachi, Kii, Sanuki, Tosa, Yamashiro

Clan Seat: Yamato

Strengths: Magic, generals.

Weaknesses: Unknown

Military Might: 29

Known Generals:
>Amenotokotachi
>Aotsuki Tsukamoto
>Baby Huey
>Chosokabe Kanetsugu
>Chosokabe Nobuchika
>Fujibayashi Nagato
>Hosokawa Gracia
>Ichinomiya Karen
>Ishikawa Goemon
>Juntoku no Chukyo
>Kobayakawa Hideaki
>Kamimusubi
>Matsumoto Ooawagaeri
>Motoyama Tsugutoshi
>Raizou
>Ryuuzaki Sanosuke
>Sarutaba Chino
>Shigeaki Fujino
>Takamimusubi
>Tanefuji Shinryu
>Todaisen Nobuhara
>Tsuchimi Takasuke
>Tsukijo Hanahane
>Tsukuda Katsuo
>Tsutsumi Houzan
>Umashiashikabihikoji
>Yamanaka Yukimori
>Yokoji Masamitsu
>Yokokazu Ume
>Yoshitaka Hitsuie

Vassal Clans: Kobayakawa, Motoyama, Tsuchimi, Yasutane

Allied Clans: Nishiuwa, Ryuuzouji, Tanahase

Total Power Income: 31
>Yamato 4
>Awa 6
>Bungo 3
>Izumi 2
>Kawachi 1
>Kii 7
>Sanuki 2
>Tosa 1
>Yamashiro 2
>Motoyama 1
>Tsuchimi 1
>Yasutane 1

Current Power: 12

Clan Mon: 07_01_06.png

Hashinara

Tsuwamono Gamble_Kuma Gamble_Kuma