Main Page

Major Clans

Ashikaga Shogunate
Date
Hashinara
Hojo
Mori
Oda
Shimazu
Takeda
Tokugawa
Uesugi

Minor Clans

Amago
Ichinomiya
Ikko Ikki
Ikeda
Kobayakawa
Kuroda
Motoyama
Nakamura
Nishiuwa
Ouchi
Reijou
Ryuuzouji
Tachibana
Tanahase
Tsuchimi

Fallen Clans

Chosokabe
Harizono
Hosokawa
Matsumoto
Umawaru
Yasutane

Organizations

Hyakki Yagyo
Igamono
Kotoamatsukami
Ooeyama-doji
San Dai Aku Youkai
Shinsengumi
Tea Bucket Men

Places of Interest

Awa Province
Awaji Province
Buzen Province
Echizen Province
Harima Province
Iga Province
>Iga
Inaba Province
Ise Province
Iyo Province
Izumi Province
Kawachi Province
Kii Province
>Kongobu-ji
>Wakayama
Mimasaka Province
Omi Province
Sanuki Province
Setsu Province
Shima Province
Tamba Province
Tosa Province
Yamashiro Province
Yamato Province
>Todai-ji
>Wakigami

Troops

Yari Ashigaru ( Forsaken)
Bow Ashigaru ( Forsaken)
Bomb Ashigaru
Teppo Ashigaru
Bandit
Zombie (Troop)
Miko
Yumi Miko
Onmyouji
Katana Samurai ( Forsaken)
Bow Samurai ( Forsaken)
Teppo Samurai
Ninja
Kunoichi
Blue Oni
Empowered Miko
Empowered Bugeisha

Vehicles

Atakebune
Cargo Vessel
Tekkosen

Rules / Errata

Character Sheet
Generals
Leadership, Tactics, and Fielding Troops
Power
Provinces
Squad Combat
Tournament Rewards
Upgrading Troops

Setting

Current Events
Tsuwamono-era Japan and You
Oni and Youkai

Monsters

Arehate Daidara
Gashadokuro
Noppera-bo
Nue
Oni (Eastern)
Saru
Zombie

Races

Bakeneko
Empowered
Forsaken
Hitotsume
Kitsune
Kyonshi
Oni
Tengu
Usagi
Zashiki Warashi

Items

Ichimonji Sen
Jigenmaru
Kanabou
Monohoshizao
Necrom
Shichiseiken
Void Bomb

Main Page

Tsuwamono Gamble_Kuma Gamble_Kuma